Poprawienie kondycji przez trening obwodowy

Trening obwodowy jest doskonałym wyborem dla pragnących poprawić kondycję. Aktywuje wszystkie podstawowe grupy mięśni. Układając plan treningu obwodowego należy pamiętać, że każda sesja musi rozpoczynać się rozgrzewką, a kończyć rozciąganiem, gdyż ćwiczenia są wymagające i mogą powodować urazy. Aby ten rodzaj aktywności przyniósł efekty powinno się przeznaczyć na niego 3 dni w tygodniu, koniecznie oddzielone 1 dniem przerwy na regenerację mięśni. Warto zaopatrzyć się w pulsometr, aby mieć kontrolę tętna podczas ćwiczeń. Idea treningu obwodowego głosi, że należy wykonywać kilka zaplanowanych ćwiczeń jedno po drugim w sposób ciągły, z ograniczeniem przerw między nimi. Taka seria to jeden obwód. Stopniowo powinno się zwiększać liczbę obwodów i komplikować ćwiczenia, aby były trudniejsze. Pozwoli to osiągnąć progres w treningu. Przykładowy obwód do wykonania w domu może składać się z: przysiadów, wykroków, podciągania na drążku, pompek, wznosów bocznych, uginania ramion z obciążeniem i deski. Każde z ćwiczeń należy powtórzyć 15 razy.

Podobne publikacje